Reimersbeekse en Opvelder twisten

,,Bewoners zijn gestresst en in paniek. Als ze hun hond uitlaten en buurtgenoten van twee straten verderop tegenkomen, wenden ze zelfs hun hoofd af'', zegt Veronica Kleipool dinsdagmorgen als ze het kleine drama beschrijft dat zich in haar buurt voltrekt. Comfortabele eengezinswoningen staan er tegenover riante bungalows in lommerrijke straten met namen van kastelen als Daelenbroek, Opveld en Arenborg. Het enige lawaai wordt er op gezette tijden veroorzaakt door laagoverscherende vliegtuigen van Schiphol. Verder was het tot voor kort altijd rustig en bedaagd in de welvarende tuinstad en stond niemand elkaar naar het leven. Maar toen er een busbaan door Reimersbeek moest worden aangelegd sloeg het behaaglijke klimaat spoorslags om en liet de hogere burgerij zich ineens van een minder aangename kant zien.

Als het aan de gemeente Amsterdam ligt, maken eind dit jaar de klinkers op Reimersbeek plaats voor asfalt, wordt een deel van de bomen en de begroeiing gekapt en verdwijnt aan één zijde van de straat het trottoir om ervoor te zorgen dat twee bussen elkaar moeiteloos kunnen passeren, al rijden ze rakelings langs de gevels van sommige huizen. In het kielzog van de bussen zullen ook taxi's over het jonge asfalt naar hun bestemming racen. Reimersbeek zal van een kindvriendelijk straatje veranderen in een `drukke' verkeersader. En waarom? Omdat een paar lokale politici het nu eenmaal in hun hoofd hebben gehaald en niet van hun standpunt willen afwijken, ook al ontbeert dat standpunt iedere logica.

De busbaan, die Buitenveldert via een `bussluis' met Amstelveen-Oost moet verbinden, doorkruist ook het ecolint aan de Kalfjeslaan, dat in 1996 voor vier miljoen gulden is aangelegd. Er leven kikkers, padden, ringslangen, libellen en vlinders. Ook herbergen de poelen kruiden als moerasspirea en watermunt. Als het autoverkeer hier straks doorheen jakkert en zijn uitlaatgassen uitspuwt is het snel afgelopen met die flora en fauna. De nu nog ongerepte Kalfjeslaan zal bovendien veel van haar landelijke schoonheid verliezen als zij doorkruist wordt door een grote brug.

,,Het plan voor de busbaan is voornamelijk een Amstelveense wens'', zegt Melanie Apers, een van de actievoerende bewoners van Reimersbeek. ,,De deelraad was aanvankelijk tegen, maar is uiteindelijk overruled door de gemeente Amsterdam, voor wie de busbaan een oude belofte is aan Amstelveen.''

Volgens het plan rijden er straks acht bussen per uur door Reimersbeek en het natuurschoon van de Kalfjeslaan. Het klinkt alsof massa's mensen staan te trappelen om met het openbaar vervoer naar Amstelveen-Oost te reizen. Maar uit het Vervoerswaarderapport dat de PvdA-fractie van de centrale stad in oktober '99 liet opstellen, blijkt dat er gemiddeld slechts zo'n zes à zeven mensen in een bus zullen zitten. ,,De meeste mensen die hier in de buurt op de kantoren werken, reizen per leaseauto. En bovendien kun je je afvragen welke busmaatschappij die lijn wil gaan exploiteren'', voegt Apers daaraan toe.

De ironie wil nu dat er al een ander tracé klaarlag voor de busbaan. Bij de aanleg van Buitenveldert, eind jaren vijftig, werd namelijk rekening gehouden met het doortrekken van Rijksweg 3 van de hoofdstad naar Rotterdam. Ook in die plannen wordt de Kalfjeslaan doorkruist, maar dan door een weg die op zo'n honderd meter van Reimersbeek langs de achtertuinen van Opveld loopt. In 1996 werd er 11 miljoen subsidie voor toegezegd. En nog altijd ligt er een braakliggend veldje van zo'n zeventig bij tweehonderd meter, waarover de weg moest komen.

Toen vorig jaar het besluit werd genomen de busbaan aan te leggen en het RW3-tracé ter sprake kwam, leidde dat tot protest van de Opvelders. Reimersbeker Veronica Kleipool spreekt van een stortvloed aan not in my backyard-verhalen. Deelraadsvoorzitter J. Pluim (VVD) verzekerde de bewoners van de huizen aan het veldje vervolgens dat de busbaan niet langs hun territorium zou worden aangelegd door het veldje tot een `educatief doeleinde' uit te roepen. Apers: ,,Toen heeft Pluim bedacht dat de busbaan dan maar door Reimersbeek moest lopen. Het was het nextbest scenario. Zo heeft hij de buurtbewoners tegen elkaar uitgespeeld.''

De Reimersbekers hebben begin januari geprobeerd de deelraad op andere gedachten te brengen. Veronica Kleipool: ,,We hebben toen het voorstel gedaan om de buslijn over de Buitenveldertselaan te laten lopen. De verkeerssituatie zou daar dan worden geïntensiveerd. Het is er toch al druk, dus die bussen kunnen er ook nog wel bij.'' De deelraad, die het Reimersbeek-plan aanvankelijk schoorvoetend had geaccepteerd zonder het Vervoerswaarderapport te hebben gelezen, liet zich door het alternatieve voorstel van de bewoners overtuigen en wijzigde zijn standpunt. Maar toen de leden bij de centrale stad aanklopten was het al te laat.

De actiegroep hield vol. En met succes. Dinsdagavond lukte het de deelraad te bewegen in beroep te gaan tegen het besluit van de centrale stad. Als gevolg van zowel de warrige besluitvorming over het Reimersbeek-plan als van de sudderende onvrede over de mislukte fusie van de stadsdelen Rivierenbuurt en Buitenveldert, sneuvelde bovendien het dagelijks bestuur van Zuideramstel.

De Reimersbekers hebben hun eerste overwinning behaald. Nu rest de vraag of de centrale stad gevoelig is voor de argumenten van de deelraad die pleiten voor de Buitenveldertselaan, het scenario dat het minste leed veroorzaakt. Melanie Apers: ,,Het komt allemaal door die subsidie van elf miljoen gulden voor de aanleg van rijksweg 3. Dat geld willen ze koste wat het kost hebben, is het niet voor een rijksweg dan maar voor een busverbinding waarvoor niemand belangstelling heeft. En daarom moeten ze voor 1 december met de aanleg zijn begonnen. Het is gewoon verkwanseling van gemeenschapsgeld.''