Proefboring: beroep NAM

De Nederlandse Aardolie-maatschappij (NAM) gaat in beroep tegen het kabinetsbesluit om proefboringen naar gas in de Waddenzee niet toe te staan. Uit het vandaag gepresenteerde onderzoek naar de effecten van bodemdaling door de gasboringen op Ameland-Oost, blijkt immers dat de schade aan natuur en milieu uiterst gering is. Volgens het kabinetsbesluit van afgelopen december zou nader onderzoek over de gevolgen van boringen en gaswinning op de Waddenzee nodig zijn om te bepalen of er negatieve effecten zijn voor de natuur. De NAM stelt nu dat de resultaten van het monitoringonderzoek over bodemdaling op Ameland alle onzekerheden uit de weg hebben geruimd.