Minder bestemmingen vanaf Schiphol

Het aantal rechtstreeks vanaf Schiphol te bereiken bestemmingen is vorig jaar gedaald. Dat meldt Schiphol Group in haar vandaag verschenen jaarverslag.

De daling is het gevolg van onder meer het schrappen van bestemmingen door KLM, het vertrek van luchtvaartmaatschappijen naar thuishavens van andere Europese partners, en door de beperkte groeiperspectieven van Schiphol tot 2003.

President-directeur G. Cerfontaine van Schiphol bepleitte vanochtend een snelle beursgang voor zijn luchthaven. Die is ,,hoogst noodzakelijk'' om in het buitenland te kunnen uitbreiden.

Schiphol onderzoekt met de luchthaven van Frankfurt of het zinvol en haalbaar is bepaalde commerciële activiteiten te bundelen. ,,De netwerkpositie van de luchthaven is ongelofelijk belangrijk'', zei Cerfontaine. Volgens hem liggen de voorbereidingen voor de beursgang, waarover in mei een besluit valt, op schema. Met de overheid, die driekwart van Schiphol bezit, overlegt de luchthavendirectie over de voorwaarden.

Het aantal rechtstreeks te bereiken bestemmingen bedroeg aan het eind van 1999 217 in 89 landen, tegen 227 steden in 93 landen het jaar daarvoor. In totaal vervielen zeventien bestemmingen vanaf het Amsterdamse vliegveld. Daar stonden zeven nieuwe tegenover. Deze zomer zullen nog eens vijf bestemmingen vervallen.

Drie intercontinentale maatschappijen zijn definitief vertrokken van Schiphol. Daarvoor is er één teruggekomen, luchtvaartmaatschappij Continental.

Uit het Milieuverslag dat Schiphol vanochtend publiceerde blijkt dat het aantal woningen waarvan de bewoners last hebben van geluidsoverlast licht is gestegen, van 10.206 in 1998 naar 10.404 vorig jaar. Dit is ruim onder de wettelijke norm van 15.100 woningen.

Het aantal starts en landingen lag in januari en februari van dit jaar 12,7 procent boven het niveau van de eerste twee maanden van 1999. Het vrachtvervoer nam in diezelfde periode met 4,8 procent toe en het aantal passagiers met 7,4 procent. De groei is onder meer te verklaren door de negatieve invloed van de economische crisis in Azië, begin vorig jaar, en door annulering van een aantal vluchten door slecht weer. De extra schrikkeldag dit jaar zorgde eveneens voor extra groei.

Het vrachtvervoer via Schiphol nam in 1999 met slechts 3 procent toe, mede onder invloed van de geringe groei die KLM op dit gebied kende. Bovendien ondervindt Schiphol meer last van de opkomst van luchthavens die zich specialiseren in vracht. Ook milieubeperkingen maken vrachtvervoer op Schiphol moeilijker. Vrachtvliegtuigen vliegen meestal 's nachts, wanneer de belangrijkste beperkingen gelden.

De winst van Schiphol daalde in 1999 van 348 naar 280 miljoen gulden. Deze daling werd met name veroorzaakt door een voorziening van 64,3 miljoen gulden voor de reorganisatie vorig jaar. Schiphol Group verwacht dat het nettoresultaat over 2000 zal verbeteren.