`Militaire macht Europa in 2003 is onhaalbaar'

Het plan van de Europese Unie om in 2003 een snellereactiemacht van 60.000 man gereed te hebben, is hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar, zo heeft de voormalige NAVO-topmilitair Klaus Naumann gisteren gezegd. Volgens de gepensioneerde Duitse generaal zal de EU nog ongeveer tien jaar nodig hebben om een echt militair vermogen op te bouwen. ,,Ik heb serieuze twijfels [over 2003] en mijn antwoord komt dichter bij nee dan bij ja'', zei Naumann op een symposium in Brussel.

Naumann die tot mei vorig jaar voorzitter van het militair comité van de NAVO was, zei dat Europa plannen voor een eigen militair satellietsysteem terzijde moet schuiven en moet kiezen voor commercieel beschikbare ruimtebeelden. Europa moet ook zijn uitwisseling van inlichtingen verbeteren, ,,die beroerd is op dit moment''.

Voor een reactiemacht van 60.000 man, die binnen twee maanden gestationeerd moet zijn en ongeveer een jaar in een crisisgebied moet kunnen blijven, zijn in totaal 200.000 man nodig. Naumann zei dat de conferentie eind dit jaar, waarop de Europese landen hun bijdragen aan de reactiemacht kunnen kenbaar maken, te vroeg komt. De EU spant het paard achter de wagen, zei hij. ,,Het zal veel meer tijd vergen dan die paar jaar tot 2003. We moeten onze hand niet overspelen'', aldus Naumann.

De hoge functionaris voor het buitenlands en veiligheidsbeleid van de EU, Javier Solana, zei op hetzelfde symposium: ,,Op de korte en middellange termijn moeten we onze defensiebudgetten verhogen.'' NAVO-secretaris-generaal Lord Robertson zei dat ,,het Amerikaanse publiek nog steeds sceptisch'' is over de zogeheten Europese Veiligheids- en Defensie-Identiteit. Hij riep de EU-leiders op ,,retorische discipline'' te tonen en zich te concentreren op hun militaire vermogen als zij hun Amerikaanse bondgenoten willen overtuigen dat er geen sprake is van Europese ,,hoogmoed''.