Kamer steunt aanpak nertsenfok

. Minister Brinkhorst (Landbouw) heeft vanmorgen steun gekregen van een meerderheid van de Tweede Kamer voor het ontmoedigen van een uitbreiding van het aantal nertsenfokkerijen.

De ministerraad stelde vrijdag een beslissing over een algeheel verbod op het houden van nertsen uit tot de Europese Commissie in juni een oordeel geeft op een voorstel van Groot-Brittannië om een verbod uit te vaardigen op morele gronden. PvdA, D66, GroenLinks en SP wilden dat Brinkhorst meer zou doen om snel tot een verbod te komen, maar zij legden zich er vanmorgen bij neer dat een Europees oordeel wordt afgewacht.

Brinkhorst zei de vorig jaar aangenomen motie-Swildens, waarin wordt aangedrongen op een fokverbod, in principe te willen uitvoeren, omdat het fokken van nertsen alleen vanwege hun bont niet meer aanvaardbaar is. Maar de minister vreest dat zo'n verbod juridisch niet stand houdt. Het oordeel van de Europese Commissie is daarom van groot belang, aldus Brinkhorst.

Regeringsfractie VVD toonde zich samen met het CDA en SGP scherp tegenstander van een fokverbod in Nederland. Zij haalden vooral het argument aan dat de nertsen bij een Nederlands verbod niet beter af zijn, omdat de productie dan in het buitenland wordt vergroot. En Nederland loopt voorop met maatregelen om zoveel mogelijk het welzijn van de nertsen te bevorderen. Brinkhorst erkende dat er bij een verbod ,,voor de individuele nerts geen winst zal zijn''. Maar hij vindt dat Nederland desondanks een eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

Brinkhorst wil, als er een verbod komt, een overgangsregeling instellen waarbij de circa tweehonderd fokkerijen in tien jaar tijd verdwijnen. Daarbij zouden de nertsenhouders geen grote financiële schade mogen oplopen. Een afkoopregeling waarbij het fokken op korte termijn wordt verboden is volgens hem te duur.