Immuniteit van Jeltsin bevestigd

De zondag gekozen Russische president Vladimir Poetin heeft gisteren in de Doema, het parlement, een eerste zege geboekt toen de communisten een voorstel indienden om de immuniteit van ex-president Boris Jeltsin ongedaan te maken. Het voorstel werd met 144 tegen 136 stemmen verworpen. Jeltsin droeg de macht op 31 december over aan Poetin. Diens eerste beleidsdaad was de ondertekening van een decreet waarin ex-presidenten gevrijwaard werden voor strafvervolging. (Reuters)