Gaswinning deert natuur Ameland niet

De bodemdaling door de gaswinning op Ameland heeft geen noemenswaardige gevolgen voor de natuur. Dat blijkt uit de resultaten van dertien jaar onderzoek op het Waddeneiland.

Uit het onderzoeksrapport van de Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland komt naar voren dat de bodemdaling in het centrum van het winningsgebied vrijwel gelijk is aan de prognoses die in 1985, voor het begin van de gaswinning zijn gemaakt.

De daling aan de rand van het Amelandse gasveld blijkt echter mee te vallen, zodat de totale bodemdaling aanmerkelijk kleiner is dan verwacht. De einddaling, die rond 2020 bereikt zal worden, zal waarschijnlijk ongeveer 28 centimeter bedragen

Afgelopen december weigerde het kabinet de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) een vergunning te geven voor proefboringen in de Waddenzee, omdat te veel onduidelijkheid bestond over de ecologische gevolgen van boringen en gaswinning in dat gebied. Naar vandaag bleek gaat de NAM in beroep tegen dat besluit.

Alle andere veranderingen in de vegetatie, in de duinafslag en in de trekvogelstand konden herleid worden tot natuurlijke oorzaken.

Met de aardgaswinning in het veld Ameland-Oost is in 1986 begonnen. In 1988 startte het onderzoek naar bodemdaling en de effecten daarvan op de natuur. In de begeleidingscommissie zijn onder meer vertegenwoordigd de NAM en natuur-organisatie It Fryske Gea, de beheerder van het natuurgebied op Oost-Ameland.

Woordvoerder Frank Duut van de NAM toont zich gesterkt door het onderzoek: ,,We wisten natuurlijk al wat de resultaten van het onderzoek waren, maar we beschouwen het als een steuntje in de rug voor onze argumenten voor het toestaan van proefboringen.''

Directeur Hans Revier van de Waddenvereniging vindt dat het rapport geen enkel verband houdt met de discussie over boringen in de Waddenzee zelf. ,,Het kabinet heeft eind vorig jaar negen deskundigen gevraagd om advies over proefboringen. Ze wisten al wat van de resultaten van het onderzoek op Ameland. Dat kon volgens hun geen goed antwoord geven op de vraag of er schade op zou treden'', aldus Revier.

Het ministerie van VROM wilde niet reageren op het rapport van de Begeleidingscommissie.