Gartmore niet naar ABN

Royal Bank of Scotland verkoopt de Britse vermogensbeheerder Gartmore aan de Amerikaanse vermogensbeheerder Nationwide Mutual Insurance voor 1,03 miljard pond sterling (3,8 miljard gulden). Daarover is vandaag overeenstemming bereikt. Naast Nationwide waren ook het Italiaanse UniCredito en ABN-Amro geïnteresseerd in Gartmore.