Ex-wethouder van Rotterdam betaalt terug

De voormalige Rotterdamse wethouder E. Hallensleben (PvdA) heeft 2.248 gulden terugbetaald die ze vermoedelijk ten onrechte declareerde. Zij zegt de restitutie te hebben voldaan ,,uit respect voor de gemeenteraad'' van Rotterdam. Hallensleben is thans gedeputeerde in Zuid-Holland. De raad heeft vorige week alle oudleden van colleges van burgemeester en wethouders uit de periode 1986 tot 1999 opgeroepen om onterecht gedeclareerde kosten terug te betalen. Dit nadat een raadscommissie rapporteerde dat een groot aantal collegeleden uit die periode privékosten bij de gemeente in rekening bracht, met oud-burgemeester A. Peper als koploper. Belangrijkste punt van kritiek op Hallesleben betreft een reis die zij met haar echtgenoot naar de Antillen maakte. Daarvoor wisselde zij een business class-ticket om voor twee toeristentickets. De commissie zegt dat de belastingdienst zo'n omwisseling eerder voor ambtenaren als ,,frauduleus handelen'' betitelde.