Europarlement is slordig met geld

De Europese Rekenkamer heeft scherpe kritiek op de manier waarop de fracties in het Europees Parlement omgaan met geld van de Europese Unie.

In een voorlopig rapport worden de meeste aanmerkingen gemaakt op de fracties van de groenen en van de conservatief / christen-democratische combinatie EVP. De voorzitter van het Europees Parlement, Fontaine, heeft exemplaren van het rapport aan de fractievoorzitters gegeven op voorwaarde dat zij dit geheim zouden houden. De fractievoorzitters, die van de Europese Commissie en van de EU-lidstaten voortdurend transparantie eisen, hebben daarmee ingestemd. Zij wilden dat het rapport pas over ruim een maand zou worden gepubliceerd, zodat het eventueel op grond van reacties van de parlementaire fracties aangepast kan worden.

De groene fractie, die er in het rapport het slechtst afkomt, heeft echter niet willen wachten en reageerde vanmorgen al op de kritiek van de rekenkamer. De reactie bestaat in hoofdzaak uit een schuldbekentenis en de belofte van beterschap. De rekenkamer heeft de fracties van het Europees Parlement door middel van strafpunten beoordeeld. De groenen scoren met 51 punten het hoogst. Daarop volgen de conservatief/christen-democratische EVP met 43 punten, de liberale fractie met 14 punten en de socialistische fractie met 11 punten. De financiering van Europese federaties van politieke partijen door alle fracties is volgens de rekenkamer weliswaar niet volgens de regels, maar wordt niet als illegaal veroordeeld. De fracties hebben al voor het verschijnen van de beoordeling van de rekenkamer gemeld een officiële regeling voor de financiering van de Europese partijen te willen. Van de 35 miljoen euro die de Europese Unie jaarlijks aan de fracties van het Europees Parlement verstrekt, wordt acht procent aan de Europese politieke partijen besteed.

Volgens het voorlopige rapport van de rekenkamer heeft de groene fractie de afgelopen jaren een zeer gebrekkige financiële administratie gevoerd. De groenen wijten dit ten dele aan ,,gezondheidsproblemen van de vroegere accountant''. De groenen sloten hun boekhouding de afgelopen jaren niet binnen de vereiste termijn af. De rekenkamer signaleert onduidelijkheden bij de besteding van gelden door parlementaire groepen uit EU-lidstaten binnen de groene fractie. De manier waarop de groene fractie salarissen toekent aan medewerkers, is volgens de rekenkamer een stimulans voor belastingontduiking.

Vervolg EUROPARLEMENT pagina 5

Het betreft een regeling waarbij de groenen uit eigen zak de salarissen van slechtbetaalde medewerkers aanvullen. Volgens de groene fractie zijn er al veel maatregelen genomen om de zaken op orde te brengen.

De conservatief/christen-democratische EVP krijgt kritiek omdat zij het geld dat de EU voor de fractie ter beschikking stelt, doorsluist naar de Christen-democratische Internationale. In deze organisatie zijn ook christen-democratische partijen opgenomen van buiten de EU, met name in Oost-Europa. Ook kan volgens de rekenkamer niet door de beugel dat de EVP geld geeft aan de onafhankelijke Robert Schumanstichting in Luxemburg, die daarmee cursussen over Europese integratie financiert, vooral in Oost-Europa.

Bovendien kan de EVP-fractievoorzitter, de Duitser Pöttering, geen verantwoordelijkheid dragen voor het financiële beheer van de Britse Conservatieven binnen zijn fractie. Hij heeft tegen de regels de Britten toegestaan een eigen financieel beheer te voeren. De Britse Conservatieven betalen met het EU-geld onder meer een eigen kantoor in Londen.

De liberale fractie blijkt medewerkers voor reizen van Brussel naar Straatsburg een vergoeding te geven die hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten en krijgt daarnaast kritiek voor kleinere administratieve fouten. De liberale fractievoorzitter, Cox, zei vanmorgen de kritiek van de rekenkamer te aanvaarden en de zaken zo snel mogelijk op orde te zullen brengen. De kritiek van de rekenkamer op de socialistische fractie betreft ook kleine administratieve kwesties.