Een vrije gasmarkt

De liberalisering van de gasmarkt biedt afnemers vrije keuze van leverancier. Zoals het er nu voorstaat krijgen middelgrote verbruikers die vrijheid in 2002 en kleinverbruikers uiterlijk in 2004.

Doel van het openen van de markt is bevordering van de concurrentie. Minister Jorritsma verwacht dat de gasprijs hierdoor zal dalen en de service aan klanten sterk zal verbeteren.

Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat een veelheid aan nieuwe aanbieders, producten en diensten op de energiemarkt verschijnt: pre-paid kaarten voor gas, gas bij de supermarkt, meer differentiatie in tarieven, enzovoort. Consumenten zullen door meer gasleveranciers worden benaderd met aanbiedingen.

De verwachting is dat, analoog aan het buitenland, Internetsites zullen verschijnen waarop aanbieders en hun prijs/kwaliteitverhouding zullen worden vergeleken.

Tegenstanders van de liberalisering van de gassector voeren als bezwaar tegen deze operatie aan dat gas een zo essentiële functie voor huishoudens heeft dat de levering ervan niet aan de vrije markt mag worden overgelaten. Zij willen harde afspraken over leveringszekerheid, kwaliteit van het gas en veiligheid.