Ecevit: zorg om stabiliteit van Turkije

De Turkse premier, Bülent Ecevit, heeft gisteren na een gevoelige politieke nederlaag gezegd zich zorgen te maken over de politieke en economische stabiliteit van Turkije.

Hij zei dat nadat het parlement weigerde bij een eerste stemming een constitutioneel amendement te aanvaarden dat noodzakelijk is om de ambtstermijn van president Suleyman Demirel te kunnen verlengen. Ecevit heeft zich sterk ingezet voor verlenging van die termijn, omdat hij van mening is dat Demirel belangrijk is voor de stabiliteit van Turkije en veel heeft gedaan om het imago van het land in het buitenland te versterken.

Het parlement boog zich gisteren over drie voorstellen. Het eerste daarvan was dat de ambtstermijn van de president weliswaar wordt teruggebracht van zeven tot vijf jaar maar dat de president in het vervolg voor een tweede keer gekozen kan worden. In de praktijk zou dit betekenen dat Demirel nog drie jaar zou kunnen aanblijven.

Een tweede voorstel, bedoeld om de parlementsleden in een goede stemming te brengen, had tot doel om de pensioenregeling van de volksvertegenwoordigers te verbeteren. Ten slotte stelde Ecevit voor om het moeilijker te maken om politieke partijen te verbieden. Dit was met name bedoeld om de steun van de oppositionele Partij van de Deugd te verkrijgen. De openbare aanklager is bezig aan een rechtszaak om deze streng-gelovige partij te verbieden.

Na de stemming besloot Ecevit vandaag de constitutionele hervorming alsnog door te zetten. Hij kon twee dingen doen. Hij had zijn plannen kunnen intrekken, in welk geval Turkije op zoek zou moeten gaan naar een nieuwe president. Hij kan ook een laatste poging ondernemen om de coalitie op een lijn te krijgen. Hij zei vanochtend die poging te gaan doen en pas een besluit te nemen over de grondwetswijziging als het parlement zich een tweede keer heeft uitgesproken. Dat gebeurt op 5 april. Ecevit erkende ,,een belangrijk probleem'' te hebben. Veel parlementariërs die zich eerder voor het amendement hebben uitgesproken hebben gisteren tegen gestemd. ,,Ze moeten eens goed nadenken over de consequenties van hun stemming'', aldus Ecevit vandaag.

Daar de stemming in verborgenheid plaatshad, is niet geheel duidelijk wie zich tegen het pakket hebben gekeerd. In Turkije wordt gespeculeerd dat de ultra-nationalistische coalitiegenoot MHP het amendement wil gebruiken om haar positie in de coalitie te versterken. Zeker is ook dat de leider van de Moederlandpartij, Yilmaz, speelde met het idee om zelf president te worden.