D66 min 66?

D66-leider De Graaf en partijvoorzitter Schouw hebben afgelopen zaterdag afstand genomen van het getal 66 in de naam van hun partij. Voortaan zullen zij vaker spreken over `wij, Democraten' dan over `wij van D66'.

Volgens De Graaf verwijst het getal 66 te veel naar ,,een moment, een inspiratie uit de vorige eeuw. Maar 1966 is lang geleden. Voor veel leden en de meeste kiezers is het een jaar dat ze niet bewust hebben meegemaakt. [...] Misschien moeten we dat 66 maar een beetje gaan vergeten. Democraten van deze eeuw, dat zijn we. En dat gaan we ook benadrukken.''

Op de website van NRC Handelsblad wordt een discussie gevoerd over de naam D66. Is deze naam achterhaald? Of heeft de naam D66 ook in `de nieuwe eeuw' nog betekenis?

Voor deelname aan deze discussie: zie www.nrc.nl/DenHaag.