Conflict van clubs voor vluchtelingen

Het is crisis tussen de VON, de koepel van organisaties van vluchtelingen in Nederland, en de vereniging VluchtelingenWerk Nederland (VWN), de belangenorganisatie die het juist wil opnemen voor vluchtelingen en asielzoekers.

De VON heeft gisteren geprobeerd de reeds beschadigde verhoudingen tussen de VON en VWN te herstellen. Maar de VON is naar eigen zeggen `afgewezen'. ,,Dit is heel erg triest'', aldus VON-directeur F. Ozgümüs vanochtend. ,,We gaan ons nu beraden of er na gisteren überhaupt nog met VWN kan worden samengewerkt.''

De VON is het al maanden oneens met de manier waarop VWN vluchtverhalen van asielzoekers wil gaan beoordelen. Ze schortte daarom de samenwerking met VWN een half jaar geleden voor onbepaalde tijd op. Volgens de VON wil VWN ten onrechte onderscheid gaan maken tussen `echte' en `niet echte' vluchtelingen. VWN moet van de VON bovendien het advies van een extern organisatieadviseur opvolgen en het eigen bestuur naar huis sturen, met uitzondering van de nieuwe voorzitter, oud-PvdA-Kamerlid H. van den Bergh. De meeste bestuursleden genieten te weinig vetrouwen, mede, aldus de VON, wegens de discussie over `echte' en `niet echte' vluchtelingen.

Gisteravond heeft een delegatie van de VON op een besloten verenigingsraad van VWN haar standpunt duidelijk willen maken in een poging de verstoorde relaties vlot te trekken, aldus Ozgümüs. ,,We wilden de verenigingsraad kenbaar maken dat we onder bepaalde voorwaarden weer samen willen werken met VWN.'' Bestuursvoorzitter Van den Bergh weigerde de delegatie toegang.

VWN wil zo spoedig mogelijk een gesprek met de VON, zo zei VWN-directreur E. Nazarski vanochtend. VWN wil de discussie met de VON echter eerst op bestuursniveau voeren en niet op het niveau van de verenigingsraad. Volgens Nazarski zijn de pogingen van VWN daartoe in de afgelopen maanden stelselmatig afgewezen.

De verenigingsraad van VWN heeft gisteren geen enkel bestuurslid naar huis gestuurd. Voorzitter Van den Bergh heeft gisteren het mandaat gekregen om het bestuur van vier naar zeven uit te breiden.

Nazarski noemt de twist ,,uiterst vervelend'' omdat die ,,in het geheel niet in het belang is van de vluchteling.''

    • Geert van Asbeck