Clinton overtrad privacy-wet

President Clinton heeft zich schuldig gemaakt aan een `criminele overtreding van de privacy-wet' door tijdens de Lewinsky-affaire in 1998 persoonlijke brieven openbaar te maken van een getuige. Dat heeft een federale rechter gisteren bepaald. Het gaat om brieven van Kathleen Willey, die Clinton er op televisie van beschuldigde haar onzedelijk te hebben betast. De dag daarop maakte het Witte Huis brieven openbaar waarin Willey naar voren kwam als een instabiele carrièrejager. Clinton zei gisteren dat het lekken van de brieven ,,de enige manier was om me te verweren tegen valse beschuldigingen''. Op het misdrijf staat geen gevangenisstraf, maar de uitspraak biedt wel uitzicht op smartengeld. (AP)