Weinig animo voor politieke sponsoring

Drie procent van de bedrijven voelt iets voor het financieel ondersteunen van een landelijke politieke partij. Negen procent zegt dat ,,misschien'' te willen doen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 486 bedrijven door het NIPO, in opdracht van de ondernemersorganisatie MKB Nederland. Het CDA pleit voor een fonds dat door het bedrijfsleven wordt gevuld en waaruit elke partij kan putten. Van de bedrijven voelt 10 procent voor het idee van het CDA, terwijl 52 procent vindt dat de politieke partijen zelf voor financiering moeten zorgen door donateurs. De animo een politieke partij te sponsoren neemt af naarmate de omvang van een bedrijf toeneemt. Ondernemingen met meer dan 250 mensen in dienst voelen er nauwelijks voor. Binnen het bedrijfsleven voelt de horeca (20 procent) nog het meest voor sponsoring. (ANP)