Verrassend akkoord in Duitsland

In de Duitse metaalindustrie is een dag voor de aangekondigde stakingen een verrassend CAO-akkoord bereikt. De lonen zullen de komende jaren matig stijgen (3 en 2,1 procent) en het pensioen met 60 jaar is van tafel.

Bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) loofde het akkoord dat gisteren door werkgevers en IG Metall in Noordrijn-Westfalen werd bereikt. ,,De CAO-partijen hebben hun verantwoordelijkheid getoond voor de economische ontwikkeling in heel Duitsland'', zei Schröder.

De leiding van IG Metall heeft verklaard, dat het akkoord ook in de andere West-Duitse deelstaten zal worden overgenomen. In het Oost-Duitse Brandenburg, Saksen en Oost-Berlijn zijn vandaag alsnog waarschuwingsstakingen gehouden, omdat de vakbonden dezelfde lonen eisen als in West-Duitsland.

Minister van Sociale Zaken, Walter Riester, noemde het CAO-akkoord een ,,succes voor het Bündnis für Arbeit''. Vorige week zette IG Chemie de trend met een gematigd CAO-akkoord van 2,2/2,1 procent.

Ook werkgeversvoorzitter Hans-Olaf Henkel was tevreden. Het CAO-akkoord was in ieder geval in West-Duitsland zonder stakingen tot stand gekomen en de ,,onzinnige eis'' voor een 32-urige werkweek van tafel was, aldus Henkel.

Metaal-werkgevers en de vakorganisatie zijn overeen gekomen dat de salarissen het komend jaar tot april 2001 met 3 procent zullen stijgen. In mei 2001 volgt een loonsverhoging van 2,1 procent. IG Metall had vorige week nog een salarisstijging van 5,5 procent geëist, invoering van de 32-urige werkweek en verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 60-jaar met behoud van loon.

Werkgevers hebben het `pensioen met 60' steeds als ,,volstrekt onbetaalbaar'' van de hand gewezen.

Nu hebben beide partijen zich verenigd op het invoeren van een deeltijdpensioen. Werknemers kunnen vanaf hun 57ste kiezen voor deeltijdpensioen, waarbij salaris wordt ingeleverd. Niet meer dan 4 procent van het personeel mag echter van deze regeling gebruik maken. Zo behouden ondernemers de mogelijkheid om oudere werknemers te vervangen door jongere.

Met de afsluiting van dit gematige akkoord hebben de hard-liners bij IG Metall, voorzitter Klaus Zwickel en vice-voorzitter Jürgen Peters, een verlies geleden. Het akkoord geldt als steun in de rug van het kabinet-Schröder dat middels gematigde loonontwikkeling koerst op vermindering van de hoge werkloosheid van ruim 4 miljoen.

De econoom Rolf Peffekoven, een van de 'Vijf Wijzen' die de regering adviseren, was echter kritisch. Hij zei dat de werklozen ,,niets aan dit akkoord hebben''. Een loonsverhoging van 3 procent is volgens hem veel hoger dan de produktiviteitsstijging die geschat wordt op 2,6 procent. Alleen bij salarisstijgingen die onder de produktiviteitsstijging liggen, komen doorgaans meer werklozen aan de slag.