Uitstel debat Twentestad

De Eerste Kamer stelt het debat over de vorming van Twentestad, een samenvoeging van de gemeenten Enschede, Hengelo en Borne, uit. Minister De Vries (Binnenlandse Zaken) had om dit uitstel gevraagd. ,,Ik wil de stukken nog eens goed lezen en met een aantal personen spreken'', zei hij gisteren desgevraagd.

De Eerste Kamer staat in overgrote meerderheid afwijzend tegenover de vorming van Twentestad. De regio zelf is verdeeld: Enschede is vóór, Hengelo tegen.

In de Eerste Kamer tekende zich eerder een scherp conflict af omdat minister Peper, de voorganger van De Vries, sterk hechtte aan aanvaarding van het wetsvoorstel. Peper had binnenskamers al gedreigd dat hij zou opstappen als de vorming van Twentestad zou worden afgewezen.

De behandeling van de omstreden herindeling stond geagendeerd voor volgende week, maar is nu verplaatst naar 18 april.

Aangenomen wordt dat de minister de komende weken bij de verschillende fracties peilt hoe hard hun afwijzing van het wetsvoorstel daadwerkelijk is.