`Stasi wist van zwart geld Kohl bij bank'

De vroegere geheime dienst van de DDR, Stasi, was al in 1976 op de hoogte van geheime CDU-rekeningen in Zwitserland. Dit blijkt uit documenten van de commissie-Gauck, die met onderzoek van de Stasi-akten is belast, zo meldt de Berlijnse krant Der Tagesspiegel.

De Stasi heeft tien jaar lang telefoons afgeluisterd van onder meer Uwe Lüthje, toenmalig gevolmachtigde van CDU-penningmeester Walther Leisler Kiep. Lüthje, tevens financiële vertrouweling van oud-kanselier Helmut Kohl, geldt als een van de sleutelfiguren in het huidige zwartgeldschandaal bij de CDU.

In 1980 stelde de Stasi vast dat ,,de CDU bij een bank in Zwitserland een rekening heeft lopen, die kennelijk een dekmantel is, en waarop gelden uit de Bondsrepubliek aan de CDU kunnen worden betaald''. Ook heeft de Stasi een gesprek opgenomen tussen Lüthje en Kiep, die van 1971 tot 1992 penningmeester was, dat dateert uit 1976. Kiep had Lüthje ingelicht over een gesprek met Kohl, waarin deze gevraagd had: ,,Hebben we nog ergens iets apart gelegd?'' Ook heeft de Stasi in 1980 een gesprek opgetekend tussen Lüthje en een ondernemer, die een gift van 50.000 mark wilde overmaken. Lüthje maande de donateur ,,het geld niet direct naar de rekening van de CDU bij Deutsche Bank te transporteren, omdat het bedrag dan in het financiële jaarverslag moest worden opgenomen''.

Kohl heeft steeds bestreden iets te hebben geweten van CDU-rekeningen in Zwitserland. Wel heeft hij toegegeven als CDU-voorzitter miljoenen via illegale rekeningen te hebben doorgesluisd. In juni wordt hij gehoord door de parlementaire onderzoekscommissie.

Kohls advocaat noemde de publicatie van de Stasi-documenten ,,een dieptepunt in de hetzerige campagne'' tegen de oud-kanselier.

De voorzitter van de parlementaire commissie, die de affaire-Kohl onderzoekt, zei het Stasi-materiaal niet als officieel bewijs te kunnen gebruiken omdat het ,,illegaal was verkregen''.

Ook de groene parlementariër Ströbele maande tot behoedzaamheid. ,,Ook politici hebben recht op bescherming van hun persoonlijkheid'', aldus Ströbele.