Spelersfonds is mogelijk in strijd met wet

Voetbalclubs overtreden met de oprichting van spelersfondsen mogelijk de wet op beleggingsinstellingen. De toezichthouder voor het effectenverkeer, de STE, onderzoekt of er sprake is van een economisch delict.

Uit een inventarisatie van deze krant bleek anderhalve week geleden dat de meeste eredivisieclubs beschikken over een spelersfonds, of bezig zijn met de oprichting daarvan. Die fondsen geven participaties uit aan bedrijven of particulieren, waarna de club met het geld spelers aantrekt. De externe financiers kunnen veelal profiteren als een speler met winst wordt doorverkocht.

Volgens de STE zijn clubs verplicht bij de toezichthouder een officieel prospectus te deponeren indien de participaties ,,buiten besloten kring'' worden uitgegeven. ,,Als die participaties enkel aan officiële leden van een vereniging worden gegeven kan dat onder bepaalde omstandigheden wel, maar ze kunnen niet zonder prospectus worden uitgegeven aan willekeurige derden die wel mee willen doen,'' zegt een woordvoerster. Geen van de voetbalclubs heeft zich vooralsnog bij de STE gemeld. Ook niet clubs als MVV, RKC of Fortuna die al geruime tijd over een spelersfonds beschikken.

De STE gaat de voetbalclubs of de voetbalbond benaderen om opheldering te verkrijgen. Als zou blijken dat clubs met hun spelersfondsen de wet hebben overtreden, betekent dat niet automatisch dat er aangifte gedaan wordt bij justitie. ,,Het zou zo kunnen zijn dat de clubs niet op de hoogte zijn van de wet. Maar ze worden steeds commerciëler, dus ze zouden het wel moeten weten,'' aldus de STE die zich met de zaak bemoeit om beleggers te beschermen. De toezichthouder is al wel benaderd door amateurclubs die geld nodig hadden voor de bouw van een tribune of een kantine.

De KNVB beschouwt een melding bij de STE als een zaak van de clubs: ,,Ik ben niet mijn broeders hoeder,'' zegt voorzitter H. Kesler van de voetbalbond, die vindt dat de voetbalclubs zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van landelijke regels: ,,Er werken tegenwoordig ook juristen bij de clubs. Ik ga er vanuit dat als clubs dit soort dingen doen, ze ook op de hoogte zijn van de juridische consequenties.'' Eerder liet Kesler zich kritisch uit over de ontwikkeling van spelersfondsen omdat hij vreest dat op die manier externe financiers invloed gaan uitoefenen op het transferbeleid bij clubs.

: www.nrc.nl/Doc