Overleg over strijd tegen files mislukt

De ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Zalm (Financiën) zijn er vanmorgen niet in geslaagd overeenstemming te bereiken met regionale bestuurders, het bedrijfsleven en de ANWB over de aanpak van het almaar groeiende fileprobleem.

Eind volgende maand, wanneer Netelenbos weet hoeveel extra geld zij voor de bereikbaarheidsproblemen in het westen van het land mag uitgeven van het kabinet, zal er een vervolg komen op het beraad van vanmorgen in het Haagse Hotel des Indes. De minister verklaarde na afloop dat er wel de bereidheid binnen het kabinet bestaat ,,een fors plus-pakket'' te ontwikkelen bovenop de fondsen die al eerder waren toegezegd voor investeringen in de infrastructuur.

Vooral de invoering van het rekeningrijden als instrument ter bestrijding van de files bleef vanmorgen omstreden. De voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, J. Schraven, zei dat hij er geen misverstand over had laten bestaan dat het bedrijfsleven hier tegen blijft. Ook ANWB-directeur G. van Woerkom meldde dat zijn organisatie zich tegen het rekeningrijden blijft verzetten.

Het aantal files in Nederland, zo blijkt intussen uit nieuwe gegevens, is in 1999 met negentien procent gestegen ten opzichte van 1998. De filezwaarte nam toe met tien procent, in 1998 was de stijging nog twee tot vier procent. In totaal is het verkeer op autosnelwegen met vijf procent toegenomen. Dat concluderen de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Traffic Information Centre in een jaarlijks rapport.

Volgens de Adviesdienst wordt de stijging van het aantal files vooral veroorzaakt door de groei van het aantal kleine files buiten de Randstad, op drukke wegen als de A2, de A12 en de A16. De grote stijging van de filezwaarte komt volgens de Adviesdienst doordat op veel wegen in de Randstad de beschikbare capaciteit maximaal is benut. Door een kleine toename van het aantal auto's kan de lengte van de file snel stijgen.

Netelenbos zei dat ze ook zal onderzoeken in hoeverre een gisteren door het bedrijfsleven en de ANWB voorgestelde `doorstroomroute A4' met stukken tolweg en betaalstroken is te verwezenlijken. Volgens het Tweede-Kamerlid Van der Steenhoven (GroenLinks) berust de voorgestelde financiering hiervan ,,op drijfzand''. Een bedrag van 5,2 miljard gulden dat de overheid al voor de A4 zou hebben uitgetrokken beloopt in werkelijkheid volgens hem slechts zo'n twee miljard gulden.