Makelaar iets langer beschermd

De wet die titelbescherming en eedaflegging voor makelaars afschaft wordt pas 1 oktober van dit jaar of mogelijk 1 januari volgend jaar van kracht. Oorspronkelijk zou de wet begin dit jaar worden ingevoerd.

Minister Korthals (Justitie) heeft een voorkeur voor `mooie ronde data' – zoals 1 januari 2001 – maar de meeste fracties in de Tweede Kamer voelen het meest voor 1 oktober, zo bleek gisteren tijdens het debat over de wijziging van een aantal daartoe strekkende wetten.

Een stuurgroep die aan een certificeringssysteem werkt om klanten een adequaat niveau van vakbekwaamheid bij makelaars te garanderen heeft volgens Korthals tot de zomervakantie nodig.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer is voor de afschaffing van titelbescherming en beëdiging van makelaars. Alleen CDA-woordvoerder Leers en zijn collega Vendrik (GroenLinks) plaatsen vraagtekens bij de stelling dat de maatregel zou leiden tot betere marktwerking en meer concurrentie.

Vendrik vreest dat ,,Jacobse en Van Es de zaak gaan overnemen'', maar juicht tegelijkertijd elke ,,aanval op geprivatiseerde machtsposities zeer toe''.

Leers, die zich afvraagt wat er tegen de eed en de titelbescherming is, voelt onder de gegeven omstandigheden nog het meest voor uitstel met het oog op de huidige ,,overspannen huizenmarkt''.

In het Burgerlijk Wetboek is nu nog een bescherming opgenomen voor de titel van makelaar en verplichte beëdiging na een opleiding van twee jaar. De Nederlandse Vereniging van Makelaars en Vastgoeddeskundigen (NVM) heeft zich steeds verzet tegen afschaffing, waar een meerderheid van de Kamer onder het vorige kabinet om heeft verzocht.

Volgens de branchevereniging vormen de titelbescherming en de eedaflegging van makelaars een noodzakelijke kwaliteitsgarantie. Door het wegvallen van deze overheidserkenning dreigt wildgroei te ontstaan, zo is de opvatting van 's lands grootste makelaarsvereniging.

Het kabinet stelt daartegenover dat de wettelijke titelbescherming geen inhoudelijke garantie geeft en dat de belangen van de consument beter gewaarborgd zijn met regulering door de branche zelf.

Volgens het kabinet staat het huidige systeem een goede marktwerking juist in de weg. Als gevolg daarvan betalen huizenkopers veel te veel geld voor de diensten van de makelaar.