Kleiner centrum asielopvang mag

Het staat gemeentebesturen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nu al vrij samen te kiezen voor een centrum met een relatief bescheiden omvang. Vuistregel blijft echter dat een centrum onderdak moet bieden aan 350 à 400 mensen, omdat de vereiste voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg dan economisch het meest verantwoord zijn. Dat heeft staatssecretaris Cohen (Justitie) gisteren in de Tweede Kamer gezegd.