Hermans slikt gift extra beurs

. De meeste studenten met een aanvullende beurs die niet binnen de vereiste termijn afstuderen zullen die aanvulling waarschijnlijk niet meer hoeven terugbetalen. Dit in tegenstelling tot de huidige regeling.

Deze conclusie valt te trekken uit het besloten overleg dat minister Hermans (Onderwijs) gisteren voerde met de fractievoorzitters en de onderwijsspecialisten in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer wil af van de huidige regeling die voorschrijft dat studenten met een aanvullende beurs – doorgaans studenten wier ouders een relatief laag inkomen genieten – deze aanvulling bij onvoldoende studieprestaties moet terugbetalen. De Kamer vindt het onrechtvaardig dat deze studenten met arme ouders een grotere studieschuld kunnen oplopen dan hun rijkere studiegenoten en wil dat de lening wordt omgezet in een gift.

Minister Hermans heeft zich tot dusverre verzet tegen deze wens van de Kamer vanwege de kosten. Hij wil dit geld liever anders inzetten, bijvoorbeeld om de basisbeurs te verhogen. Alleen de VVD steunt hem daarin. In het overleg gisteren liet de minister echter doorschemeren dat hij zich niet tot het uiterste tegen de wens van de Kamer zou verzetten.