Geen tandzorg voor asielzoekers

Tandartsen in Noord-Groningen weigeren asielzoekers te behandelen, omdat hun praktijken overvol zitten. Dit schrijft de afdeling Groningen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde aan Groningse asielzoekerscentra en gemeenten met AZC's. De tandartsen zeggen zo een signaal te willen afgeven.