Europa kent licenties UMTS toe

Overal in Europa worden het komende jaar vergunningen toegekend voor UMTS, de frequentie die Internet en video op een mobiel telefoonsysteem mogelijk maakt. Dat moet van de Europese Unie, die heeft bepaald dat de frequenties uiterlijk in 2001 verdeeld moeten zijn.

Alleen in Finland en Spanje is UMTS al verdeeld. In Spanje werden de vier beschikbare vergunningen vorige week toegekend aan de bestaande drie mobiele operators – Telefónica, Airtel en Amena – en aan één `onbekende', Xfera, een Spaans-Franse samenwerking (onder andere met het Franse conglomeraat Vivendi). France Telecom was ook in de race voor de frequentie, maar miste de boot.

De toekening in Groot-Brittannië is in volle gang. De veiling daar is al bijna drie weken bezig. Voor de vijf beschikbare vergunningen is inmiddels in totaal meer dan 2 miljard Britse ponden geboden. De interesse is overweldigend. Er zijn nog twaalf partijen in de race.

In Nederland wordt met grote belangstelling gekeken naar de veiling in Groot-Brittannië, omdat die een indicatie kan zijn voor de veiling in Nederland zelf. Deze staat gepland voor begin juli.

Bij de vorige veiling in 1998, van de GSM-frequentie, haalde de Nederlandse overheid 1,8 miljard gulden op. Dat bedrag zal bij UMTS veel hoger uitvallen, omdat inmiddels al vijftien partijen belangstelling hebben getoond, inclusief de vijf bestaan mobiele operators – KPN, Libertel, Dutchtone, Telfort en Ben. Niet overal in Europa zullen de vergunningen voor de nieuwe snellere technologie geveild worden. In Portugal, Frankrijk en Zweden wordt bijvoorbeeld gekozen voor een zogeheten schoonheidswedstrijd.

In Nederland werd deze verdelingsmethode zes jaar geleden gebruikt bij de toekenning van een licentie aan Libertel, Nederlands tweede aanbieder. Sindsdien pleiten (aanstaande) telecomaanbieders voor herhaling van deze methode, maar dat gebeurde tot op heden tevergeefs. Volgens de overheid levert veilen niet alleen meer op, maar is het ook een eerlijk verdelingsmecahnisme.

Duitsland zal naar verwachting overgaan tot verdeling van de vergunningen in juli of augustus. Italië en België zullen dat in het najaar doen.

In Frankrijk heeft de toezichthouder laten weten niet eerder dan begin volgend jaar over te gaan tot verdeling.