Donors Balkan brengen 1,8 miljard euro bijeen

Donors hebben 1,8 miljard euro toegezegd voor financiering van projecten waarmee de infrastructuur, het investeringsklimaat, de veiligheid, de democratie en de mensenrechten in Zuidoost-Europa verbeterd moeten worden. Op een tweedaagse donorconferentie, die vanmorgen in Brussel is begonnen, wordt beslist over de verdeling van het geld over driehonderd projecten die binnen een jaar moeten beginnen.

De conferentie is belegd door de Europese Unie, de Wereldbank en de leden van het Stabiliteitspact, dat de duurzame vrede en sociale en economische aansluiting van het gebied bij de EU wil bevorderen. Aan de bijeenkomst nemen 44 landen en 36 instellingen deel. Het Stabiliteitspact werkt nog aan projecten voor de langere termijn ter waarde van 2,7 miljard euro. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor projecten die binnen een jaar moeten starten bestaat zowel uit schenkingen als uit leningen.

Bij de keuze van de projecten hebben de Europese Investeringsbank en de Oost-Europabank EBRD een belangrijke rol gespeeld. 1,1 miljard euro is bestemd voor infrastructuur. Hiervan financiert de Wereldbank tien procent. Voorzien is dat 200 miljoen euro gaat naar projecten voor de terugkeer van vluchtelingen naar de Balkan. Andere projecten hebben te maken met de bevordering van de democratie en van de veiligheid. Daarbij behoort ook het opruimen van mijnen.

De EU is de belangrijkste donor. Het geld komt zowel van de EU-begroting als direct van de vijftien lidstaten. De 1,8 miljard euro wordt verdeeld over projecten in Albanië, Kosovo, Montenegro, Bulgarije, Bosnië, Kroatië, Macedonië en Roemenië. Nederland heeft toegezegd dit en volgend jaar in totaal 400 miljoen euro bij te dragen. Dat geld wil Nederland besteden aan verbetering van de grensovergang Macedonië-Kosovo en de wegverbinding tussen Montenegro en Bosnië, aan steun ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf op de Balkan, aan projecten voor onafhankelijke media en parlementaire samenwerking en aan het opleiden van leraren geschiedenis en het ontwikkelen van lesmateriaal over de geschiedenis van de Balkan. Een functionaris van het Stabiliteitspact beklemtoonde dat de projecten allemaal met ,,nieuw geld'' worden gefinancierd, losstaand dus van financiële toezeggingen die reeds eerder aan landen in Zuidoost-Europa zijn gedaan. De landen die steun ontvangen geven op de conferentie een presentatie van hun eigen inspanningen om de democratie en de economische en sociale ontwikkeling te bevorderen.