Aanpassing Vlaams Blok gewantrouwd

Leiders van de Vlaamse politieke partijen hebben gisteren volstrekt afwijzend gereageerd op uitlatingen van Filip Dewinter van het extreem-rechtse Vlaams Blok over aanpassing van het standpunt over vreemdelingen. In verschillende media spraken zij over een schijnmanoeuvre met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober.

,,De partij is niet veranderd'', zei voorzitter Karel de Gucht van de liberale VLD, de partij van premier Verhofstadt. Net als andere partijvoorzitters onderstreepte hij dat het `cordon sanitaire', waarbij andere partijen weigeren met het Vlaams Blok samen te werken, gehandhaafd blijft. Volgens De Gucht bewijst de aankondiging van Dewinter juist dat dit `cordon sanitaire' goed werkt. Voorzitter Patrick Janssens van de socialistische SP sprak over een ,,wolf in schaapskleren''. Zijn collega Jos Geysels van de groene regeringspartij Agalev zei dat het `cordon sanitaire' het Vlaams Blok kennelijk ,,pijn'' doet. Voorzitter Stefaan De Clerck van de christen-democratische oppositiepartij CVP noemde de opstelling van Dewinter ,,een evolutie van extreem-rechts naar extreem opportunistisch''.

Dewinter, fractieleider in het Vlaamse parlement en kopman van de partij, had gisteren gezegd dat het zogenoemde `70-puntenplan' van de partij zou worden aangepast. In dit uit 1992 daterende actieplan is het standpunt van het Vlaams Blok over buitenlanders vastgelegd.

Dewinter had de aankondiging tot volgende week willen bewaren, wanneer hij een door hem geschreven boek over het onderwerp presenteert. Bij het Vlaams Blok is boosheid ontstaan, omdat het nieuws uitlekte naar de krant Gazet van Antwerpen. Het partijbestuur zou vandaag het parlementslid Alexandria Colen op het matje roepen, omdat zij voor het uitlekken verantwoordelijk zou zijn. Colen ontkent dit.

Onduidelijk bleef gisteren wat er zou veranderen. ,,Ik blijf voor werk voor eigen volk eerst'', verklaarde Dewinter gisteren voor de VRT-televisie. Hij zei dat ook in de toekomst gelijke behandelingen alleen geldt voor mensen met Belgische nationaliteit. In de krant De Standaard zei hij ook dat werkloze migranten na vijf of zes maanden naar hun land terug moeten. Volgens Dewinter wordt het 70-puntenplan ,,niet begraven maar geactualiseerd''. Zo zouden buitenlanders die zich ,,aanpassen'' in België mogen blijven.

    • Hans Buddingh'