Winst BNG stijgt 36 procent

De nettowinst van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), die eigendom is van gemeenten, provincies en het Rijk, is vorig jaar met 36 procent gestegen tot 230 miljoen euro (232 miljoen gulden). BNG profiteerde vooral van de gunstige ontwikkelingen op de financiële markten. De kredietportefeuille nam met 8 procent toe tot 61 miljard euro, mede door de stijging van de omzet bij gemeenten. De explosieve groei van de hypotheekmarkt stimuleerde ook de leningen aan de bouwfondsen in Nederland. De kredietverlening aan nutsbedrijven en woningcorporaties nam af. (Redactie Economie)