Werkgelegenheid in Noorden neemt toe

De werkgelegenheid in het noorden neemt sneller toe dan in de rest van het land. Ook de arbeidsdeelname van vrouwen stijgt er sneller. Dit concluderen economen van de Rijksuniversiteit Groningen in de jaarlijkse Regionaal Economische Verkenningen voor Friesland, Groningen en Drenthe 2000. De export van het noordelijk bedrijfsleven neemt eveneens toe, waardoor het noordelijk landsdeel een inhaalslag met de rest van het land maakt.

De laatste vijf jaar lag het groeitempo ongeveer een kwart procentpunt boven de landelijke trend. In 1999 groeide de werkgelegenheid in Drenthe met 3 procent en in Groningen met 2,9 procent. De groei overtreft het landelijke percentage van 2,6. Voor dit jaar zullen er in Groningen, Friesland en Drenthe 4.800, 5.300 en 3.600 arbeidsplaatsen bijkomen. (Karin de Mik, Groningen)