Voorstel in taxiconflict

De Leidse emeritus hoogleraar sociaal recht M.Rood heeft een bemiddelingsvoorstel gedaan in het Amsterdamse taxiconflict. Belangrijk onderdeel is een compensatiefonds voor taxichauffeurs die door de nieuwe taxiwet ernstig zijn gedupeerd. In dit fonds moet in totaal 10 miljoen gulden komen; van het rijk 5 miljoen, van de gemeente Amsterdam 3 miljoen en van de taxicentrales twee miljoen.

Rood presenteerde gisteren een reeks voorstellen die de gevolgen van de nieuwe wet voor taxichauffeurs moet verzachten. De nieuwe taxiwet die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is, moet concurrentie op de taximarkt bevorderen. Taxichauffeurs die in het verleden veel geld hebben betaald voor taxivergunningen voelen zich de dupe, omdat vergunningen nu vrij worden verstrekt.

Rood stelt voor de toegang tot de markt voor nieuwe taxibedrijven moeilijker te maken. Een aanvrager van een vergunning moet aannemelijk maken dat hij per auto een gemiddelde omzet van 75.000 gulden per jaar kan behalen en per week een rooster van 36 uur heeft. In de nieuwe wet werd een omzet van 50.000 gulden gevraagd en een rooster van 26 uur. Rood stelt verder dat de standplaatsen toegankelijk moeten zijn voor taxi's van alle centrales. De telefoonzuilen van TCA moeten daarom op korte termijn van de standplaatsen verdwijnen. Het oude capaciteitsbeleid wil Rood in twee jaar tijd afbouwen.

De Taxicentrale Amsterdam (TCA) heeft Rood al laten weten weinig te voelen voor het voorstel. TCA vindt de voorstellen onvoldoende en heeft met name grote bezwaren tegen het verwijderen van de telefoonpalen van de TCA. In het verleden heeft TCA altijd het alleenrecht op de standplaatsen geclaimd. De concurrerende taxicentrale Taxidirekt is bereid om met het voorstel akkoord te gaan als ze de garantie krijgen dat hun taxi's ook zonder problemen op de standplaats kunnen staan. Het Amsterdamse college van B en W en de gemeenteraad moeten nog een standpunt innemen, maar burgemeester Patijn heeft alvast laten weten dat hij de voorstellen van Rood ,,evenwichtig'' vindt.

Over twee weken dient Rood zijn eindvoorstel in.