Taiwan schrapt symbool van één-China-mythe

Afgevaardigden van de regerende Kwomintang (KMT) en de Democratische Progressieve Partij (DPP) in Taiwan hebben gisteren besloten tot de afschaffing van de Nationale Vergadering. Het 334-koppige college, waarvan de bevoegdheden sinds de democratische hervormingen in het afgelopen decennium zijn beperkt tot grondwetsherziening, is formeel het hoogste bestuursorgaan binnen het Taiwanese staatsbestel. Het besluit is belangrijk omdat Taiwan daarmee opnieuw een maatregel neemt die de resten wegwerkt van de oude mythe dat de Taiwanese regering heel China vertegenwoordigt. De Nationale Vergadering wordt nog altijd door veel Taiwanezen beschouwd als symbool van de oude herenigingswens van de KMT.