Studie naar IJzeren Rijn

De verkeersministers van België en Nederland ondertekenen vanmiddag in Brussel een protocol over de IJzeren Rijn, de spoorlijn die Antwerpen via Nederlands-Limburg verbindt met het Duitse Ruhrgebied. Volgens het protocol komt er een onderzoek naar de effecten op de natuur van het nationaal park De Meinweg als het historische tracé tijdelijk weer in gebruik genomen wordt. In Limburg bestaat grote weerstand tegen het reactiveren van het historisch tracé.