Seneca

In de illustratie bij het artikel `Eindexamen over God en goden' (17 maart) is opnieuw de hardnekkige fout gemaakt in het bekende citaat van Seneca, dat wij niet voor het leven zouden leren. `Non scolae (sic) sed vitae discimus' staat er (de vertaling `Niet op school maar in het leven leren wij' deugt overigens ook niet). In werkelijkheid staat bij Seneca letterlijk het omgekeerde: `Sicut omnium rerum, sic et litterarum intemporantia laboramus: non vitae sed scholae discimus'. Seneca is verontwaardigd en roept: `Zoals in alle zaken, zo lijden wij ook inzake de letteren (d.w.z. het onderwijs) aan onmatigheid – (wij zijn zelfs zó ver afgezakt dat) wij leren niet voor het leven maar voor de school'.