Ruzie PvdA en VVD over integratie

PvdA en VVD vallen elkaar af in de discussie over de integratie van allochtonen in Nederland. Fractieleiders Melkert en Dijkstal zijn het eens over het belang van onderwijs, maar niet over concrete maatregelen.

VVD'er Dijkstal onderstreepte gisteren dat op scholen alleen in het Nederlands lesgegeven moet worden en dat onderwijs in `allochtone' talen moet worden afgeschaft. PvdA'er Melkert steunt een CDA-voorstel om de leerplichtleeftijd te verlagen van vijf tot vier jaar.

Op een VVD-bijeenkomst in Cuijk noemde Dijkstal het ,,onbegrijpelijk'' dat met de PvdA niet valt af te spreken dat onderwijs in de Nederlandse taal op scholen centraal moet staan. ,,De VVD is daarmee al sinds begin jaren tachtig bezig en nog steeds zijn we er niet'', aldus Dijkstal. De VVD-leider verlangt steun van PvdA en CDA voor het afschaffen van onderwijs in het Turks, Marokkaans en andere talen van allochtone groepen. De PvdA heeft hieraan in de Tweede Kamer tot dusverre geen steun gegeven.

Dijkstal meent dat de PvdA over minderheden te veel ,,intellectuele discussies voert'' en de afgelopen jaren ,,zo weinig heeft laten zien van een echt integratiebeleid''. Het veelbesproken artikel `Het multiculturele drama' van Paul Scheffer, eind janauri in deze krant verschenen, bestempelde Dijkstal als ,,hele grote, hele lege woorden''. Hij voerde aan dat het debat over de multiculturele samenleving vijf jaar geleden al is ingezet door de toenmalige VVD-leider Bolkestein en dat het nu tijd wordt voor concrete maatregelen. Als minister van Binnenlandse Zaken in het vorige kabinet was Dijkstal verantwoordelijk voor het minderhedenbeleid.

PvdA-fractieleider Melkert heeft gisteren steun uitgesproken voor een voorstel van het CDA, eveneens gesteund door GroenLinks, om de leerplichtige leeftijd te verlaging van vijf naar vier jaar. Dit zou moeten bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstand onder allochtone kinderen. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, PvdA) had dit voorstel vorige week ontraden, omdat in de praktijk nagenoeg alle vierjarige kinderen al naar school zouden gaan. Om diezelfde reden vinden VVD en D66 een formele verlaging van de leerplichtleeftijd overbodig.

Op de jaarconferentie van de vereniging van universiteiten wees Melkert erop dat een substantiële groep allochtone kinderen niet al met vier jaar naar school gaat. Veel van deze kinderen beginnen met een relatief grote taal- en ontwikkelingsachterstand aan hun schoolcarrière. Deze achterstand wordt in de loop der jaren alleen maar groter.