PvdA in Oss heeft genoeg van gedrag SP

De PvdA-wethouder in het college van B en W van Oss wil niet meer met de SP besturen. De oppermachtige SP moet op zoek naar een nieuwe coalitiepartner.

De fractie van de Socialistische Partij (SP) in Oss voelt zich verraden door coalitiegenoot PvdA. ,,Het voelt als een dolksteek in de rug, als een overval'', vindt SP-wethouder J. Iding. Wethouder H. Tuerlings (PvdA) van Onderwijs, Werk en Economische Zaken nam gisteren ontslag, omdat hij het niet langer eens was met het financiële beleid.

Een verschil van inzicht, zo luidt de verklaring van Tuerlings officieel. PvdA-fractievoorzitter E. Fastenau: ,,Er was sinds september niet meer normaal met de SP over geld te praten en ze wilden risico's nemen die onverantwoord waren. Dan zijn de bedragen niet eens meer interessant, dan is het beleid gewoon slecht.''

Bij de voorbereiding van de meerjarenbegroting tot 2004 barstte de bom. Het college, dat bestaat uit drie SP-wethouders, PvdA-wethouder Tuerlings, wethouder G. Ulijn van de lokale partij Voor De Gemeenschap (VDG) en PvdA-burgemeester W. Dijkstra, bleek een gat van zo'n zes miljoen gulden niet te kunnen dekken. Wethouder Tuerlings: ,,Het tekort was aanvankelijk zelfs zo'n zeventig miljoen, maar met veel moeite konden we daar nog een mouw aan passen.''

De SP ging er volgens Tuerlings ten onrechte van uit dat de financiële tekorten wel opgelost konden worden. ,,Zij wilden de meevallers, waar de gemeente volgens het rijk recht op heeft, nu al inramen. We horen echter pas in september hoeveel geld we krijgen.''

De plannen van de SP, onder meer extra geld voor uitkeringsgerechtigden en voor de renovatie van het centrum van Oss, worden hierdoor volgens de PvdA op de pof gefinancierd.

De PvdA heeft inmiddels de samenwerking met de SP volledig verbroken. ,,Een coalitie willen we niet meer'', zegt Fastenau. ,,Als we bij zeer principiële punten geen rekening meer met elkaar houden, houdt het op.''

Volgens de SP zitten er andere motieven achter de stap van Tuerlings. Wethouder en loco-burgemeester Iding (SP): ,,Ik merk dat hij vaak klem zit tussen het college en zijn fractie. Er zit vermoedelijk een PvdA-strategie achter, maar dat onderzoeken we nog.''

Hoe het nu verder moet in Oss, weet niemand. Alle oppositiepartijen hebben gisteravond spoedvergaderingen gehouden, maar geen partij lijkt gevraagd te willen worden om met de SP mee te regeren. De SP is met 13 van de 33 zetels veruit de grootste partij in de Osse gemeenteraad, maar wil, net als VDG (3 zetels), geen minderheidsbestuur.

Oppositiepartij CDA (8 zetels) houdt voorlopig de boot af. ,,De SP, die het met zo'n overmacht voor het zeggen heeft, doet aan korte-termijndenken, aan leuke dingen voor de mensen. Alle reserves zijn door dit beleid op'', aldus het raadslid C. Kerkhof (CDA). Het CDA had het uittreden van de PvdA daarom ook verwacht. ,,Nu komt een sluimerend proces naar buiten, maar al langer was duidelijk dat dit college alle gelden wil potverteren.''

Wethouder Iding is zich van geen kwaad bewust. ,,Oss is een financieel gezonde gemeente en de sfeer in het college was goed. Bovendien waren we het op hoofdlijnen eens en heeft Tuerlings nooit aangegeven er de brui aan te willen geven.'' Welke partij nu met de SP moet besturen, weet Iding nog niet. ,,Desnoods de VVD, we sluiten geen enkele partij meer uit. Als we maar uit dit bestuurlijke moeras komen.''