`Procedure duurt langer'

Asielprocedures gaan mogelijk twee maal zo lang duren als nu al het geval is. Daarvoor waarschuwt de Raad van State in het jaarverslag over 1999. Die verlenging is een gevolg van de bemoeienis die het Europese Hof in Luxemburg met dergelijke zaken krijgt als lidstaten een uniform beleid moeten gaan voeren. Dat is overeengekomen in het Verdrag van Amsterdam. Het is volgens de Raad niet uitgesloten ,,dat de uitvoering van het beleid vastloopt in procedures die een uniforme uitleg door het Hof van Justitie moeten waarborgen''.

Als de Nederlandse rechter zich moet gaan houden aan communautaire verplichtingen die zijn gericht op het realiseren van uniform beleid in alle lidstaten, is het waarschijnlijk dat hij veelvuldig zogeheten prejudiciële vragen ter beantwoording aan Luxemburg moet voorleggen. De capaciteit van het Europese Hof is echter zeer beperkt.