Pausexcuses

In de publiciteit rond het fenomeen `pausexcuses' wordt steeds gesteld dat het voor het eerst in de 2000-jarige geschiedenis van de rk-kerk gebeurt dat een paus zijn excuses aanbiedt. Dat is historisch gezien echter niet helemaal correct. Want onze eigen Adriaan (VI) schreef op 25 november 1522 in een Breve aan de Rijksdag te Worms onder meer het volgende: ,,Wij weten wel, dat ook bij deze H. Stoel reeds sinds tal van jaren verfoeilijke dingen voorgekomen zijn: misbruik in geestelijke zaken, overtredingen van de geboden, ja, dat alles zich ten kwade heeft gericht. Zo is het niet te verwonderen dat de ziekte zich van het hoofd op de leden, van de pausen op de prelaten heeft voortgeplant. Wij allen zijn van de weg der gerechtigheid afgeweken, en sinds lang was er niet één meer die goed deed. Daarom moeten wij allen God de eer geven en ons voor hem verootmoedigen.''

Deze boetedoening is hem niet in dank afgenomen en zijn boodschap werd misbruikt om het vuur der Reformatie nog verder aan te wakkeren. Maar, hij heeft het geprobeerd. Ere wie ere toekomt.