Het doden van duiven is de laatste optie

Mensen vinden het leuk om duiven te voeren. Maar op die manier kom je nooit van de overlast af. Wat te doen? Dan maar in de paté? In Utrecht overleggen ambtenaren en dierenbeschermers over een diervriendelijke oplossing.

Er zijn in Utrecht tienduizenden duiven en dat zijn er tienduizenden te veel. Vindt de gemeente. De duiven zorgen voor overlast, `burgers klagen', zieke duiven kunnen allerlei ellendige bacteriën verspreiden en duivenpoep tast gebouwen aan. Daar moet iets aan gebeuren.

Utrecht is ook een heel diervriendelijke gemeente. Dat erkent zelfs de Dierenbescherming. Een paar jaar geleden is in Utrecht de tamelijk unieke Stuurgroep Dierenwelzijn opgericht. In die stuurgroep zitten gemeente-ambtenaren en belangenorganisaties voor dieren. Samen maken ze mooie plannen, zoals scharrelvlees in de kantine van het stadhuis.

Maar wat te doen aan die duiven? Voorzichtig opperde de ambtenaren in de stuurgroep om heel misschien zo'n vijftien- tot twintigduizend duiven te ,,vangen en euthanasie te plegen'. Dat kan door ze te vergassen, te vergiftigen of ze een spuitje te geven.

De Dierenbescherming vindt dat, niet geheel onverwacht, een bijzonder onaangenaam idee en dreigt uit de stuurgroep te stappen. Volgens Michiel de Wit van de Dierenbescherming is het doden van de duiven geen oplossing, omdat daardoor de populatie verjongt, een voedseloverschot ontstaat en er uiteindelijk alleen meer duiven zouden komen. De overlast van duiven heeft een menselijke oorzaak, zegt hij: dat leuke voeren moet ophouden, afval op straat moet worden verwijderd. Andere optie: voeren met een anti-conceptiemiddel. Maar alles beter dan een massale `euthanasie', vindt De Wit.

Utrecht is bepaald niet de enige gemeente met overlast van duiven. ,,Overal in Nederland is overlast', zegt Marleen Drijgers van de Landelijke Werkgroep Duivenoverlast. In alle steden wordt actie ondernomen, maar op heel verschillende manieren. Zwolle liet een aantal jaar geleden zo'n tweeduizend duiven vermalen tot paté. In Beverwijk werd geprobeerd met behulp van valken de duiven te verjagen. In Amsterdam is geprobeerd een voerverbod in te stellen, maar dat bleek niet te handhaven. In Haarlem zijn op het van duivenpoep ontdane stadhuis prikkers en netten aangebracht. Dat gebeurde in Oudewater ook, opdat bruidsparen niet werden ondergepoept.

In Rotterdam bestond het plan om negentigduizend duiven te vergassen. ,,Dat is gelukkig door onze bemiddeling stopgezet', zegt Drijgers van de Landelijke Werkgroep. Ze is voorstander van gecontroleerd broeden: maak nestplaatsen voor de duiven en vervang dan de eieren door exemplaren van kalk.

Misschien wil Utrecht dat wel proberen, want volgens de voorzitter van de stuurgroep, Arne Greven, is er nog niets besloten. Het protest van de Dierenbescherming is prematuur, zegt hij. De gemeente wil niets liever dan een diervriendelijke oplossing. Greven: ,,Het doden van de duiven is ook voor ons de laatste optie.'