Gelijke behandeling 1

Wat een bevestiging van de oudbakken rolverdeling in de samenleving levert uw redacteur op de economiepagina (22 maart), namelijk dat ook in uw krant gelijke behandeling van mannen en vrouwen nog steeds niet de grondslag is van uw denken. U zet op een bijzondere, ongeëmancipeerde wijze een vrouwelijke ondernemer neer, refererend aan een `vermeende' privé-sfeer, terwijl ik u dat nog nooit heb zien doen bij een mannelijke ondernemer.

Ik ben er overigens noch bij mannen noch bij vrouwen in geïnteresseerd hoe die privé-situatie is. Ik ben slechts geïnteresseerd in wat de persoon in kwestie heeft gepresteerd.

De eerste en tot voor kort enige vrouwelijke voorzitter van een raad van bestuur van een beursgenoteerde Nederlandse onderneming heeft een topprestatie geleverd in een wereld, die nog volstrekt door een mannencultuur wordt overheerst. Als diezelfde cultuur in een verlichte en liberale krant ook overheerst – in ieder geval in de redactie die zich met economie bezighoudt – komt men niet meer aan de nuance toe waarop uw krant zich voorstaat en dat is teleurstellend om het zacht uit te drukken.