Geen BTW op digitale informatie

Minister Zalm (Financiën) ziet noodgedwongen af van een belasting op digitale informatie die van Internet wordt betrokken. Volgens Zalm is het niet doenlijk de gewenste 17,5 procent BTW op dergelijke producten te heffen, omdat controle op de levering van digitale informatie welhaast onmogelijk is.

Dat zei de minister gisteren op een bijeenkomst van de Universiteit Nijenrode in Breukelen. Zalm was daar in debat met onder meer de voormalig secretaris-generaal van Economische Zaken Van Wijnbergen en Eurocommissaris Bolkestein (Interne Markt).

Van Wijnbergen stelde dat bijvoorbeeld downloaden van muziek van een Amerikaanse muziek-site om die via de eigen cd-brander thuis op cd te zetten ,,oncontroleerbaar'' is. Als de Europese Unie toch besluit tot een belastingheffing op digitale producten, prijst ze zichzelf uit de markt, aldus Van Wijnbergen.

Zalm erkende dat. Ook Eurocommissaris Bolkestein noemde het voorstel van Van Wijnbergen ,,zinvol''. Volgens Zalm zou een nul-tarief voor digitale producten geen negatieve gevolgen voor de schatkist met zich meebrengen, omdat er nu ook geen belasting wordt geheven.

Hij onderstreepte echter dat op concrete producten die via Internet besteld worden wel degelijk belasting wordt geheven. ,,Mensen die bijvoorbeeld bij Amazon veel boeken of cd's bestellen betalen daar gewoon belasting over'', aldus de minister.

Eurocommissaris Bolkestein meldde dat de EU nog geen oplossing heeft gevonden voor het belastinglek via Internet. Wel werkt de EU aan `coördinatie' van de Europese belastingen. Waarschijnlijk in april zal Bolkstein een voorstel presenteren om alle BTW's van alle EU-lidstaten bij één centrale registratie onder te brengen.

Minister Zalm daarover: ,,Bedrijven zullen bij zo'n centrale registratie natuurlijk altijd het land met de laagste tarieven uitkiezen.'' Mocht het tot een dergelijke centrale registratie komen, dan dwingt dat de lidstaten ertoe hun belastingtarieven op elkaar af te stemmen.

,,We zullen dan uiteindelijk tot één BTW-tarief moeten komen voor de hele EU'', aldus minister Zalm.