Fusies zijn rendabeler dan gedacht

Fusies en overnames van Nederlandse bedrijven pakken in 60 procent van de gevallen goed uit voor de aandeelhouders van beide bedrijven, maar bij 30 procent van de overnames overschatten de bieders de waarde van hun doelwit of hun eigen kracht.

Dit blijkt uit een onderzoek naar de gevolgen van fusies en overnames in het Nederlandse bedrijfsleven tussen 1954 en 1997 van de Rotterdamse Erasmus Universiteit.

Volgens hoofddocent R. van Frederikslust aan de faculteit bedrijfskunde vallen deze uitkomsten ,,veel positiever uit dan andere onderzoeken'' naar de gevolgen van fusies en overnames.

Hij presenteerde de uitkomsten gisteren op een congres bij de start van de viering van het dertig jarig bestaan van de faculteit bedrijfskunde.

Van Frederikslust schrijft het verschil met eerdere onderzoeken toe aan het feit dat hier tweederde van de onderzochte fusies en overnames krachtenbundelingen waren tussen bedrijven in vergelijkbare sectoren. Bij zulke fusies en overnames zijn door kostenreducties en schaalvoordelen meer economische voordelen te behalen.

Fusies en overnames zijn de laatste twee decennia de dominante groeistrategie geworden in het (Nederlandse) bedrijfsleven. Van Frederikslust onderzocht 101 fusies en overnames van bedrijven die beide aan de Amsterdamse effectenbeurs zijn genoteerd. Het onderzoek liet financiële bedrijven buiten beschouwing.

Bij 82 procent van de fusies en overnames boekten de aandeelhouders van het doelwit rendementswinst, zoals je zou mogen verwachten bij een bod. Opmerkelijk is dat ook 52 procent van de bieders een koerswinst liet zien.

Uit eerdere onderzoeken kwam naar voren dat fusies en overnames in meer dan de helft van de gevallen op een mislukking uitdraaiden voor de aandeelhouders. Bij het verschil in uitkomsten kan ook een rol spelen dat het onderzoek van de Erasmus Universiteit per overname een periode beslaat van 40 dagen voor de aankondiging van het bod tot vijf dagen daarna.

Bestuurders in het bedrijfsleven, zoals ex-topman F. Maljers van Unilever, gebruiken als vuistregel dat de helft van de fusies en overnames slaagt en de andere helft mislukt. Het argument dat topmanagers fusies en overnames entameren om zichzelf in de schijnwerpers te krijgen, vindt Maljers ,,overschat, maar niet geheel te ontkennen'', zo zei hij op het congres.

Om de financiële markten beter hun werk te laten doen, zullen de Nederlandse regels voor fusies en overnames een wettelijke basis krijgen, waarbij beurswaakhond Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) de controleur wordt. Het kabinet stuurde afgelopen vrijdag een wetsvoorstel, dat per 1 oktober moet ingaan, voor advies naar de Raad van State.

De fusieregels werden tot nu gecontroleerd door de Sociaal Economische Raad (SER). Van uitbreiding van de regels lijkt, afgaande op een persbericht van het ministerie van Financiën, geen sprake. Gezien de toename van overnames en de ,,verharding van strijdmethodes'' vindt Financiën aanpassing urgent.