Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Duizend kinderen naar huis gestuurd

. De dertig basisscholen in de Amsterdamse Bijlmer hebben vanochtend 43 klassen naar huis gestuurd. In totaal gaat het om ongeveer duizend leerlingen. Dit hebben de scholen vanmorgen bekendgemaakt.

De scholen voeren een gezamenlijke actie om het nijpende probleem van het lerarentekort zichtbaar te maken. Gistermiddag overhandigden de directeuren van de scholen een zwartboek aan de Amsterdamse wethouder J. van der Aa. Daaruit bleek dat sommige basisscholen in de Bijlmer wekelijks vier à vijf groepen naar huis sturen omdat er geen invaller is te vinden voor een zieke leerkracht. Door het tekort aan leraren en vervangers staat de kwaliteit van het onderwijs ernstig onder druk.

Op basisscholen in grootstedelijke achterstandswijken is het lerarentekort nog nijpender dan in de rest van Nederland. Veel leraren vertrekken naar `witte' scholen in de grote steden, of naar scholen buiten de stad. Dat is mogelijk nu er door het lerarentekort overal banen voor hen beschikbaar zijn. Volgens Rob Geul, directeur van basisschool Onze Wereld in de Bijlmer, moet de politiek met geld over de brug komen om de scholen in achterstandswijken te helpen.

De woordvoerder van Van der Aa laat weten dat de wethouder elk kind dat thuis blijft er één te veel vindt. ,,Die duizend leerlingen horen natuurlijk gewoon op school te zitten.'' Toch heeft Van der Aa begrip voor de actie. ,,Het probleem is zeer ernstig.''

Gisteren al zegde Van der Aa toe te zoeken naar oplossingen voorzover die binnen zijn macht liggen. Zo wil hij kijken of leraren die in Amsterdam willen werken met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een woning. Over salarisverhogingen en betere secundaire arbeidsvoorwaarden moeten de Haagse politici beslissen, stelt Van der Aa. De vier grote steden hebben vorige week samen een brandbrief aan het kabinet gestuurd waarin ze 350 miljoen vragen voor salarisverhoging van leraren op achterstandsscholen.

Directeur Ineke van Sijl van basisschool Het Kruispunt is voor één keer blij met het grote aantal zieke leerkrachten. ,,Dat maakt het probleem duidelijk.'' Meestal brengen zij en haar collega's de groep van een zieke leerkracht onder bij collega's. Ook worden taakleerkrachten, die kinderen met sociale of leerproblemen individueel moeten begeleiden, vaak voor de klas gezet. Van Sijl vindt dat funest omdat ,,juist deze kinderen de extra begeleiding hard nodig hebben''. De Amsterdamse schooldirecteuren vragen in een brief aan de schoolbesturen om een loonsverhoging bij het rijk te bepleiten, die zowel voor leraren als directeuren geldt. Ook willen ze dat de gebouwen worden opgeknapt, dat er deskundig personeel komt om kinderen in de middagpauze op te vangen en dat er meer geld komt voor leermiddelen.

REPORTAGE: pagina 3