Cohen wil bijdrage uit Europees fonds voor vluchtelingen

Er moet zo snel mogelijk een Europees Vluchtelingenfonds komen, waarbij het aantal vluchtelingen op het totaal van de bevolking als criterium voor de verdeelsleutel moet gelden. Dat aantal vluchtelingen moet een gemiddelde zijn van de afgelopen drie jaar. De `instroomcijfers' moeten niet door de landen zelf worden geleverd, maar door Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek in Luxemburg.

Dat heeft staatssecretaris Cohen (Justitie) gisteren in Brussel bepleit tijdens de raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) van de Europese Unie.

Tijdens de speciale `asieltop' in oktober vorig jaar in het Finse Tampere spraken de Europese regeringsleiders af dat er een Europees Vluchtelingenfonds moet komen. De Commissie kwam in januari van dit jaar met een uitgewerkt voorstel voor de periode tot en met 2004. Het fonds zou volgens dat voorstel voor dit jaar 36 miljoen euro moeten omvatten, waarvan 26 miljoen voor structurele steun en 10 miljoen euro voor eventuele noodmaatregelen die moeten worden getroffen bij een plotselinge massale toestroom, zoals het geval was tijdens de Kosovo-crisis. Uit het fonds krijgen de lidstaten de kosten vergoed van toelating, integratie en vrijwillige terugkeer. Cohen zei gisteren niet in te zien waarom uitkeringen voor het terugkeerbeleid zouden worden beperkt tot vrijwillige terugkeer, terwijl voor lidstaten ook aan een verplichte terugkeer forse kosten verbonden zijn.

De staatssecretaris vindt dat Brussel ook meer duidelijkheid moet geven bij het definiëren van doelgroepen. De Commissie wil dat 35 procent van het fonds wordt besteed aan de kosten voor tijdelijk in een lidstaat verblijvende vluchtelingen en 65 procent voor asielzoekers. Volgens Cohen hinkt het huidige voorstel nog teveel op twee gedachten. Enerzijds lijkt het lidstaten die weinig aan het probleem doen te stimuleren `structuur aan te brengen in de vluchtelingenketen', terwijl anderzijds wordt bedoeld juist landen te steunen die een `relatief zware verantwoordelijkheid nemen'. Naar verwachting zal de JBZ-raad eind mei een definitief besluit nemen.