Brink houdt belang WOL vast

Bestuursvoorzitter Nina Brink van World Online heeft nog altijd een belang van 2,60 procent in World Online. Dat heeft financieel bestuurder R. Huisman van World Online vanmorgen gezegd.

Brink houdt dit belang via de vennootschap Benguiat, waarin zij een derde van de aandelen bezit evenals de vennootschappen Reggeborgh Participaties en Sandoz Family Foundation. Dat is op te maken uit het prospectus, zij het dat de bezittingen worden verantwoord onder een post aandelenbezit van de raad van bestuur als geheel. Huisman zei dit vanmorgen desgevraagd naar aanleiding van aanhoudende geruchten over de verkoop van aandelen World Online door Nina Brink. Brink heeft eind december tien miljoen aandelen overgedragen aan de Amerikaanse vennootschap Baystar Capital. Vorige week ontstond consternatie onder beleggers toen duidelijk werd dat Baystar Capital van zijn belang in World Online sinds de beursgang 1,2 miljoen aandelen heeft verkocht. Als gevolg daarvan liep het belang van Baystar terug van 10,03 miljoen naar 8,81 miljoen stukken. In reactie hierop zou Brink Baystar te verstaan hebben gegeven dat de aandelenverkoop gestaakt moest worden. Baystar heeft zich daarop gecommitteerd geen aandelen meer te verkopen tot een half jaar na de beursgang van World Online.

De Vereniging van Effectenbezitters stelt een onderzoek in naar de onduidelijkheden rond de beursgang. ,,We willen weten of de informatie in het prospectus juist, duidelijk en volledig is geweest'', aldus directeur P. de Vries van VEB. ,,Of dat resulteert in juridische acties kan ik nog niet zeggen, maar we zullen beginnen informatie te vragen bij de Amsterdamse beurs en de STE [Stichting Toezicht Effectenverkeer]. We dringen al jaren aan op duidelijkere regels bij beursgangen. Het is jammer dat zo'n incident nodig is voordat iedereen wakker is.''

Voor De Vries is er maar één oplossing. ,,Het toezicht op de beurs, en dus ook bij introducties, moet volledig in handen komen van de toezichthoudende STE. Niet, zoals nu gebeurt, door de AEX, want de beurs zelf heeft nu eenmaal alle belang in zoveel mogelijk nieuwe beursfondsen.'' De STE wil geen informatie verschaffen over een al of niet lopend onderzoek naar de beursgang van het Internetbedrijf. Voor de Amsterdamse effectenbeurs AEX is World Online geen directe aanleiding om de regels rond beursintroducties te herzien. ,,Met het oog op de eerder bekendgemaakte fusie tussen Parijs, Brussel en Amsterdam zullen de regels sowieso tegen het licht gehouden moeten worden.