Bolkestein: meer ondernemingsgeest EU

Eurocommissaris Frits Bolkestein vindt dat de Europese economie veel dynamischer moet worden. ,,Te weinig kleine en middelgrote ondernemingen groeien uit tot wereldsuccessen. Het ontbreekt in het algemeen aan ondernemers en ondernemingsgeest'', aldus Bolkestein gisteren tijdens een congres van de Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland. Het gebrek aan ondernemingsgeest is een van de redenen waarom Europa minder groeit dan de VS, ondanks alle hervormingen die de Europese Unie de laatste jaren heeft doorgemaakt. Andere fundamentele zwakheden zijn de onaanvaardbaar hoge werkloosheid en het geringe gebruik van nieuwe technologie zoals Internet. Belangrijkst is volgens de oud-VVD-leider dat de regelgeving vermindert: ,,De kosten van bureaucratische rompslomp worden voor Europa op 3 tot 5 procent van het bruto nationaal product geschat.'' Bolkestein kondigde aan voor de zomer een pakket maatregelen te presenteren om de aanbesteding van overheidsopdrachten te vereenvoudigen. (ANP)