Bedrijfsleven wil filevrije route richting België

Het bedrijfsleven heeft vandaag een `doorstroomroute' gepresenteerd voor het westen van het land, waarmee het te elfder ure hoopt te ontkomen aan het rekeningrijden. De route, die loopt van Amsterdam naar Antwerpen met uitlopers naar Zaanstad en Almere, is vooral bedoeld voor het langeafstandsverkeer. Er zullen weinig op- en afritten zijn. Tegen betaling krijgen automobilisten de garantie dat ze hun bestemming zonder files kunnen bereiken. Voor het bedrijfsleven is dit van groot belang.

Een deel van de weg zal uit nieuw aan te leggen tolwegen bestaan, een deel uit betaalstroken naast bestaande wegen en ten slotte zullen er ook delen gratis over bestaande wegen voeren. De prijs op `doorstroomroute A4' zal flexibel zijn. Hoe drukker het op de `gewone' weg is, hoe hoger de tol op de nieuwe route. De prijs voor de meeste auto's zal naar verwachting niet boven de tien gulden uitkomen. De route moet worden beheerd door particuliere bedrijven.

,,We hopen en vertrouwen erop dat dit concept op het ministerie van Verkeer en Waterstaat op steun kan rekenen'', aldus VNO/NCW-voorzitter J. Schraven tegenover deze krant. Het concept wordt ook door de ANWB en enkele provinciale en regionale overheden gesteund. Schraven en zijn medestanders beschouwen `doorstroomroute A4' als een alternatief voor het rekeningrijden. Van dit laatste verwachten zij nog altijd niets. Schraven: ,,Binnen het bedrijfsleven is het draagvlak daarvoor nog altijd nul komma nul.''

Dat is onwelkom nieuws voor minister Netelenbos, die de Tweede Kamer medio april uitgewerkte akkoorden over het rekeningrijden met lokale en regionale overheden hoopt voor te leggen. Voor morgenochtend heeft Netelenbos een ontmoeting met tal van sceptici uit het bedrijfsleven en regionale bestuurders belegd in het Haagse hotel Den Indes, in de hoop hen alsnog over de streep te trekken.

Een probleem bij de `doorstroomroute A4' is dat deze pas in 2009 volledig gereed kan zijn. Ook de financiering is nog enigszins ongewis. In totaal is er zo'n 8,6 miljard gulden nodig aan investeringen. De voorstanders hopen ook de 5,2 miljard gulden te kunnen gebruiken die de overheid al wilde uittrekken voor de weginfrastructuur in dit deel van het land. Daarnaast zou minimaal 1,2 miljard uit tolopbrengsten zijn te halen. De rest van het geld zou door bedrijfsleven en overheid moeten worden opgebracht.

DOORSTROOMROUTE: pagina 2