Vrouw verdient steeds vaker meer dan haar man

Ab Brink, de echtgenoot van Nina, heeft er geen enkele moeite mee. Zij is miljardair en zorgt voor World Online, hij verdient stukken minder en zorgt voor haar en hun dochter. Ab en Nina weten het misschien niet, maar ze zijn trendsetters. Het aantal vrouwen dat meer verdient dan hun (mannelijke) partner stijgt jaarlijks met tien procent. Inmiddels zijn er vierhonderdduizend vrouwen, ofwel een op zeven werkende vrouwen, meerverdiener.

Dit concludeert NRC Handelsblad uit gegevens over tweeverdieners van de Belastingdienst en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS heeft voor dat onderzoek de beschikking over cijfers van de belastingdienst. Tot dusverre waren de vrouwelijke meerverdieners een onbekend fenomeen in Nederland, waarover geen statistieken of onderzoeksgegevens bekend waren. ,,Deze jonge vrouwen zijn de voorbode van de volledige emancipatie'', zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit van Utrecht.

Volgens Anneke Van Doorne-Huiskes, hoogleraar emancipatie-onderzoek aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam zijn ze `trendsetters'. Het hogere salarisstrookje van de vrouw kan volgens hen een sociale omwenteling betekenen. ,,Wie het meeste geld heeft, heeft het meest te zeggen. Het salaris is een visualisatie van de machtsverhoudingen binnen de relatie'', zegt Schippers. Van Doorne-Huiskes: ,,Het hogere salaris van de vrouw kan de doorslag geven bij de onderlinge verdeling van arbeid en zorg.''

Volgens Annelies Verstand, staatssecretaris Emancipatiezaken en zelf ook meerverdienster, is het een economisch principe dat ,,degene die het minst verdient, het meest geneigd is de zorgtaken op zich te nemen. Het is de vraag of dat principe ook geldt als de man de minstverdienende is.''

MEERVERDIENSTERS: pagina 3