Geen schikking Microsoft en justitie

Een laatste poging om een schikking te bereiken in de mededingingszaak tegen softwarefabrikant Microsoft is vastgelopen. Microsoft zou niet bereid zijn vergaande concessies te doen. Het zou op geen enkele manier willen reorganiseren. Ook blijft Microsoft vasthouden aan zijn eis dat het volledige vrijheid moet hebben om toepassingsprogramma's in zijn besturingsprogramma Windows te integreren.

De zaak is nu terug bij rechter Thomas Penfield Jackson, die misschien morgen al uitspraak zal doen. Vriend en vijand van Microsoft zijn het er wel over eens dat de rechter Microsoft schuldig zal verklaren aan schending van de Amerikaanse mededingingswetten. Bepaling van de strafmaat volgt later dit jaar, volgens experts waarschijnlijk in oktober.

De rechter heeft in november vorig jaar al vastgesteld dat Microsoft met zijn besturingsprogramma Windows nagenoeg een monopolie heeft op het gebied van besturingssystemen voor pc's. Microsoft heeft dat monopolie gebruikt om concurrenten uit te schakelen en afnemers onder druk te zetten.

De aanklacht door het departement van justitie en negentien Amerikaanse staten werd ingediend in mei 1998. Van oktober 1998 tot juni vorig jaar diende de zaak voor de rechter. Nadat de rechter zijn bevindingen had gepubliceerd in november begon achter gesloten deuren een bemiddelingspoging.

Vorige week zei de rechter dat hij resultaten wilde zien. Zo niet, dan zou hij zijn uitspraak gaan voorbereiden. Afgelopen vrijdag heeft Microsoft een voorstel gedaan dat door de Amerikaanse justite is afgewezen. Microsoft heeft al gezegd tegen een veroordeling in hoger beroep te gaan.