Franse premier wijzigt kabinet na stakingen

Door massale stakingen en demonstraties in het onderwijs en het belastingapparaat ziet premier Jospin van Frankrijk zich gedwongen tot, volgens ingewijden, `forse' veranderingen in zijn ministersploeg. Hij maakt vanavond of morgenochtend wijzigingen in de samenstelling van zijn kabinet bekend. De hervormingen zullen doorgaan.

Vorige week zei Jospin naar aanleiding van de toenemende geruchten over vervanging van ministers, dat ,,het met kabinetswijzigingen precies zo (is) als met devaluaties: die meld je pas achteraf''. Zaterdag zei hij ,,bepaalde correcties'' te zullen aanbrengen om ,,het regeringsapparaat te versterken''. Een kabinetswijziging na bijna drie jaar regeren behoort tot ,,de normale ademhaling van een democratie''.

Claude Allègre, minister van Onderwijs, en Christian Sautter, minister van Economie en Financiën, zullen naar verwachting het veld moeten ruimen. Sautter zag zich door massale stakingen begin vorige week gedwongen zijn plannen tot herziening en fusering van de verschillende belastingdiensten in te trekken. Opvolger van Sautter wordt hoogstwaarschijnlijk Laurent Fabius, voorzitter van de Assemblée Nationale en premier van 1984 tot 1986.

Vrijdag organiseerden de onderwijsbonden een tweede grote demonstratie (na die van 16 maart) in Parijs. De opkomst (volgens de politie 50.000 deelnemers, volgens de bonden 100.000) was de helft van die bij de eerste demonstratie, maar de roep om het aftreden van de als autoritair ervaren Allègre klonk veel luider. Eerder tikte Jospin zijn persoonlijke vriend Allègre impliciet op de vingers door te stellen dat de ,,enige aanvaardbare manier van politiek bedrijven'' voor zijn regering ,,de dialoog'' is.

Andere kandidaten voor vervanging zijn Émile Zuccarelli, minister van het Ambtenarenapparaat, Staatshervorming en Decentralisatie, en Cathérine Trautmann, minister van Cultuur. Zuccarelli heeft de onderhandelingen met de ambtenarenbonden over de sinds 1 januari verplichte 35-urige werkweek niet tot een goed einde gebracht. De arbeidstijdverkorting geldt nu wel voor het bedrijfsleven, maar niet voor de overheidssector. Trautmann wordt wegens vermeende onverschilligheid jegens kunst `de niet-minister van Cultuur' genoemd.

DEMONSTRATIES: pagina 5